Administracija

Pareigos,

vardas, pavardė

Telefono Nr. El. paštas
Direktorius

Mindaugas Venckūnas

(8 345) 60  300 mindaugas.venckunas7@gmail.com
Pavaduotoja ugdymui

Inta Sakienė

(8 345) 60  301 inta.sakiene@bendrasisugdymas.lt
Pavaduotoja ugdymui

Vilma Frančiakienė

(8 345) 60  301 vilma.franciakiene@bendrasisugdymas.lt
Pavaduotojas ugdymui

Darius Šlėderis

(8 345) 60  301 darius.slederis@gmail.com
Pavaduotojas ūkio reikalams Egidijus Peleckis (8 345) 60  301 egidijus.peleckis@bendrasisugdymas.lt