Finansinės ataskaitos

2022 m. III ketvirčio finansinės ataskaitos

2022 m. III ketv. finansinės ataskaitos

Biudžeto išlaidų sąmatų vykdymo ataskaitos 2022 m. III ketv.

Vidutinis mėnesinis DU 2022 m. III ketv.

2022 m. II ketvirčio finansinės ataskaitos

2022 m. II ketv. finansinės ataskaitos

Biudžeto išlaidų sąmatų vykdymo ataskaitos 2022 m. II ketv.

Vidutinis mėnesinis DU 2022 m. II ketv.

2022 m. I ketvirčio finansinės ataskaitos

2022 m. I ketv. finansinės ataskaitos

Biudžeto išlaidų sąmatų vykdymo ataskaitos 2022 m. I ketv.

Vidutinis mėnesinis DU 2022 m. I ketv.

2021 m. IV ketvirčio finansinės ataskaitos

Biudžeto išlaidų sąmatų vykdymo ataskaitos 2021 m. IV ketv.

Vidutinio mėnesinio bruto darbo užmokesčio ataskaita

2021 m. finansinių ataskaitų rinkinys

2021 m. finansinių ataskaitų rinkinys

2021 m. III ketvirčio finansinės ataskaitos

2021 m. III ketv. finansinės ataskaitos

Biudžeto išlaidų sąmatų vykdymo ataskaitos 2021 m. III ketv.

2021 m. II ketvirčio finansinės ataskaitos

2021 m. II ketv. finansinės ataskaitos

Biudžeto išlaidų sąmatų vykdymo ataskaitos 2021 m. II ketv.

Vidutinis mėnesinis DU 2021 m. II ketv.

2021 m. I ketvirčio finansinės ataskaitos

2021 m. I ketv. finaninsinės ataskaitos

Vidutinis mėnesinis DU 2021 m. 1 ketv.

2020 m. finansinių ataskaitų rinkinys

2020 m. finansinių ataskaitų rinkinys

2020 m. IV ketvirčio finansinės ataskaitos

Biudžeto išlaidų sąmatų vykdymo ataskaitos 2020 m. IV ketv.

Vidutinis mėnesinis DU 2020 m. 4 ketv.

2020 m. III ketvirčio finansinės ataskaitos

2020 m. III ketv. finansinės ataskaitos

Biudžeto išlaidų sąmatų vykdymo ataskaitos 2020 m. III ketv.

Vidutinis mėnesinis DU 2020 m 3 ketv.

2020 m. II ketvirčio finansinės ataskaitos

2020 m. II ketv. finansinės ataskaitos

Biudžeto išlaidų sąmatų vykdymo ataskaitos 2020 m. II ketv.

Vidutinis mėnesinis DU 2020 m II ketv.

2020 m. I ketvirčio finansinės ataskaitos

2020 m. I ketv. finaninsinės ataskaitos

Biudžeto išlaidų sąmatų vykdymo ataskaitos 2020 m. I ketv.

Vidutinis mėnesinis DU 2020 m 1 ketv.

2019 m. finansinių ataskaitų rinkinys

2019 m Finansinių ataskaitų rinkinys

2019 m. biudžetas

2019 m. IV ketvirčio finansinės ataskaitos

Biudžeto išlaidų sąmatų vykdymo ataskaitos 2019 m. IV ketv.

Vidutinis mėnesinis DU 2019 m 4 ketv.

2019 m. III ketvirčio finansinės ataskaitos

2019 m. III ketv. Finansinės ataskaitos

Biudžeto išlaidų sąmatų vykdymo ataskaitos 2019 m. III ketv.

Vidutinis mėnesinis DU 2019 m 3 ketv.

2019 m. II ketvirčio finansinės ataskaitos

2019 m. II ketv. Finansinės ataskaitos

Biudžeto išlaidų sąmatų vykdymo ataskaitos 2019 m. II ketv.

Vidutinis mėnesinis DU 2019 m 2 ketv.

2019 m. I ketvirčio finansinės ataskaitos

2019 m. I ketv. Finansinės ataskaitos

Biudžeto išlaidų sąmatų vykdymo ataskaitos 2019 m. I ketv.

Vidutinis mėnesinis DU 2019 m 1 ketv.

2018 m. metinė finansinė ataskaita

2018 m. IV ketvirčio finansinės ataskaitos

Biudžeto išlaidų sąmatų vykdymo ataskaitos 2018 m. IV ketv.

Vidutinis mėnesinis DU 2018 m 4 ketv.

2018 m. III ketvirčio finansinės ataskaitos
Biudžeto išlaidų sąmatų vykdymo ataskaitos 2018 m. III ketv.
Finansavimo sumų pasikeitimas 2018 3 ketv
Finansinės būklės ataskaita 2018 3 ketv
Išlaidų sąmatų vykdymo aiškinamasis raštas 2018 m. 3 ketv.
Sutrumpintas aiškinamasis raštas 2018 3 ketv
Veiklos rezultatų ataskaita 2018 3 ketv
Vidutinis mėnesinis DU 2018 m 3 ketv.

2018 m. II ketvirčio finansinės ataskaitos

Biudžeto išlaidų sąmatų vykdymo ataskaitos 2018 m. 2 ketv.
Finansavimo sumų pasikeitimas 2018 m. 2 ketv.
Finansinės būklės ataskaita 2018 m. 2 ketv.
Išlaidų sąmatų vykdymo aiškinamasis raštas 2018 m. 2 ketv.
Sutrumpintas aiškinamasis raštas 2018m.  2 ketv.
Veiklos rezultatų ataskaita 2018 m. 2 ketv.
Vidutinis mėnesinis DU 2018 m. 2 ketv.

2018m. I ketvirčio finansinės ataskaitos

FBA 2018 1 ketv.
Finansavimo sumų pasikeitimas 2018 1 ketv.
Išlaidų sąmatų vykdymo aiškinamas raštas 2018 I ketv m.
SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS 2018 1 ketv.
Vidutinis mėnesinis DU 2018 m. I ketv.
VRA 2018 1 ketv.
Biudžeto išlaidų sąmatų vykdymo ataskaitos 2018 m. I ketv.

2017 m. Finansinių ataskaitų rinkinys

AP keitimas
Atsargų vertės pasikeitimas
Bendroji informacija
Duomenų įvedimas
FBA
Finansavimo sumos
Finansavimo sumų likutis
Grynojo turto pokyčių ataskaita
Infor.apie kai kurias mokėtinas trumpalaikes sumas
Įsipareigojimai eurais
IT balansinė vertė
IT pastabos
NT balansinė vertė
NT pastabos
Pagrindinės veiklos pajamos
Panauda
Per vienerius metus gautinos sumos
Pinigai ir pinigų ekvivalentai
Pinigų srautų ataskaita
Sąnaudos
Sąskaitų planas
Veiklos segmentai 2016 m.
Veiklos segmentai
Vidutinis mėnesinis DU 2017 m. 4 ketv.
VRA
Biudžeto išlaidų sąmatų vykdymo aiškinamasis raštas 2017 m. IV ketv.
Biudžeto išlaidų sąmatų vykdymo ataskaitos 2017 m. IV ketv.

2017 m. III ketvirčio finansinės būklės ataskaitų rinkinys

Sutrumpintas aiškinamasis raštas 2017 3 ketv
Finansinės būklės ataskaita 2017 3 ketv

Finansavimo sumos 2017 3 ketv
Išlaidų sąmatų vykdymo aiškinamas raštas 2017 III ketv m.
Vidutinis mėnesinis DU 2017 3 ketv
Veiklos rezultatų ataskaita 2017 3 ketv


2017 m. II ketvirčio finansinės būklės ataskaitų rinkinys

Sutrumpintas aiškinamasis raštas 2017 2 ketv
Finansavimo sumos 2017 II ketv
Išlaidų sąmatų vykdymo aiškinamas raštas 2017 II ketv
Veiklos rezultatų ataskaita 2017 2 ketv
Vidutinis mėnesinis DU 2017 m II ket
Finansinės būklės ataskaita 2017 2 ketv


2017 m. I ketvirčio finansinės būklės ataskaitų rinkinys

Sutrumpintas aiškinamasis raštas 2017 1 ketv
Finansinės būklės ataskaita 2017 1 ketv
Finansavimo sumos 2017 1 ketv

Veiklos rezultatų ataskaita 2017 1 ketv
Vidutinis mėnesinis DU 2017 I ketv


2016 m. Finansinių ataskaitų rinkinys

AP keitimo įtaka FB ataskaitos str.
AP keitimo įtaka VR ataskaitos str.
Apskaitos politika

Atsargų vertės pasikeitimas per 2016 m. 
Bendroji informacija
Fin. sumos pagal šaltinį 2016 m.
Finansavimo sumų likučiai

Finansinės būklės ataskaita 2016 m.
Gryno turto pokyčio ataskaita 2016 m. 

Informacija apie per vien. metus gautinas sumas
Informacija apie pinigus ir pinigų ekvivalentus

Informacija apie trumpalaikes mokėtinas sumas
IT 1
IT balansinės vertės pasikeitimas per 2016 m. 

NT 1
NT balansinės vertės pasikeitimas per 2016 m. 
Pagrindinės veiklos kitos pajamos
Pagrindinės veiklos sąnaudos
Pinigų srautų ataskaita 2016 m.
Privalomasis sąskaitų planas 2016 m.
Veiklos rezultatų ataskaita 2016 m.

Vidutinis mėnesinis DU 2016 m IV ketv.


2016 m. III ketvirčio finansinės būklės ataskaitų rinkinys

Sutrumpintas aiškinamasis raštas 2016 3 ketv
Finansinės būklės ataskaita 2016 3 ketv

Finansavimo sumos 2016 3 ketv
Vidutinis mėnesinis DU 2016 m III ketv
Veiklos rezultatų ataskaita 2016 3 ketv


2016 m. II ketvirčio finansinės būklės ataskaitų rinkinys

Sutrumpintas aiškinamasis raštas 2016 2ketv
Finansinės būklės ataskaita 2016 2 ketv

Finansavimo sumos 2 ketv
Vidutinis mėnesinis DU 2016m II ketv
Veiklos rezultatų ataskaita 2016 2 ketv


2016 m. I ketvirčio finansinės būklės ataskaitų rinkinys

SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS 2016 1 ketv
Veiklos rezultatų ataskaita 2016 1 ketv
Finansavimo sumos 2016 1 ketv
Finansinės būklės ataskaita AB 2016 1 ketv
Vidutinis mėnesinis DU 2016m I ketv


2015 m. Finansinių ataskaitų rinkinys

Aiškinamasis raštas (FAR) 2015
Apskaitos politika
Apskaitos politikos keitimas 1
Apskaitos politikos keitimas 2
Atsargų VP
Bendroji informacija
DU sąnaudos
Finansavimo sumos
Finansavimo sumų likučiai
Finansinė nuoma
Finansinės būklės ataskaita 2 2015
Finansinės būkles ataskaita 2015
Finansinės nuomos paslaugų gavėjo įsipareigojimai pagal laikotarpius
Grynojo turto pokyčio ataskaita
Ilgalaikės fin nuomos paslaugos gavėjo įsipareigojimai ir jų einamųjų metų dalis
Ilgalaikio materialaus turto BVP
Ilgalaikis materialus turtas
Info apie gaut. sumas
Info apie įsipar. dalį nacionaline ir užsienio valiuta
Info apie kai kurias trumpalaikes mokėtinas sumas
Info apie pinigus ir pinigų ekvivalentus 
Info pagal segmentus
Nematerialaus turto BVP
Nematerialus turtas
Pagrindinės veiklos pajamos
Pinigų srautai 1
Pinigų srautai 2
Privalomasis sąsk. planas 1
Privalomasis sąsk. planas 2
Privalomasis sąsk. planas 3
Privalomasis sąsk. planas 4
Veiklos rezultatų atskaita 2015
Vidutinis mėnesinis DU 2015 m IV ketv.


2015 m. III ketvirčio finansinės būklės ataskaitų rinkinys

Sutrumpintas aiškinamasis raštas 3 ketv
Finansavimo sumos 2015 3 ketv
Finansinės būklės ataskaita 2015 3 ketv
Veiklos rezultatų ataskaita 2015 3 ketv
Vidutinis mėnesinis DU 2015 m III ketv


2015 m. II ketvirčio finansinės būklės ataskaitų rinkinys

Sutrumpintas aiškinamasis raštas
Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per 2015 m. 2 ketv.
Finansinės būklės ataskaita
Veiklos rezultatų ataskaita
Vidutinis mėnesinis DU 2015 m 2 ketv.


2015 m. I ketvirčio finansinės būklės ataskaitų rinkinys

Sutrumpintas aiškinamasis raštas
Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per 2015 m. 1 ketv
.
Finansinės būklės ataskaita
Veiklos rezultatų ataskaita
Vidutinis mėnesinis DU 2015 m 1 ketv.