1,2% PARAMA

GERBIAMI TĖVELIAI, MOKYTOJAI, RĖMĖJAI

Kviečiame pasinaudoti teise spręsti, kur keliaus Jūsų pinigai, ir kartu prisidėti prie mokyklos gerovės kūrimo.

Prašome skirti Šakių ,,Varpo“ mokyklai 1,2 proc. gyventojų pajamų mokesčio (GPM) paramą.

Jūsų skirta parama – didelė paspirtis gerinant mokinių mokymo(si) kokybę, kuriant saugias interjero, edukacines aplinkas mūsų mokyklos mokiniams.

Dėkojame už gerumą ir bendrystę.

 

Rekvizitai 1,2% GPM paramai:

ŠAKIŲ ,,VARPO“ MOKYKLA

Basanavičiaus g. 28, Šakiai, LT-71112

Tel. (8 345) 60 300

El. p. varpom@varpas.sakiai.lm.lt

Kodas 190822046