Mokinio uniformos dėvėjimo taisyklės

PATVIRTINTA
Direktoriaus 2015-12-08 įsakymu Nr. V-27/1

ŠAKIŲ „VARPO“ MOKYKLOS
MOKINIO UNIFORMOS DĖVĖJIMO TAISYKLĖS

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Šakių „Varpo“ mokyklos mokinio uniformos dėvėjimo taisyklės nustato mokinio uniformos dėvėjimo tvarką.
2. Mokinio uniforma – mokinių vienybės, pasididžiavimo ir pagarbos mokyklai, jos tradicijoms simbolis, kultūringo elgesio, aprangos kultūros, estetinio skonio ugdymo dalis.
3. Mokiniai, lankantys Šakių „Varpo“ mokyklą, privalo dėvėti  mokyklos tarybos patvirtintą tvarkingą uniformą  nuo 2015 m. rugsėjo 1 d. 2015-2016 m. m. išimtis sudaroma 8 ir 10 klasių mokiniams. Šių klasių mokiniai uniformas įsigyja pagal savo galimybes.
4. Uniforma dėvima kiekvieną dieną, visus mokslo metus.

II. MOKINIO UNIFORMA

5. Mokinio uniforma – tai nustatytos spalvos ir modelio drabužių rinkinys, kurį sudaro:

 PRIVALOMA
Mergaitėms, merginoms Berniukams, vaikinams
Mėlynos spalvos uniforminis  švarkas su mokyklos emblema Mėlynos spalvos uniforminis švarkas su mokyklos emblema
Uniforminis languotas sijonas arba sarafanas. Galima rinktis – tiesus su kišenėmis arba klostuotas. Tamsiai mėlyni arba juodi klasikiniai džinsai/kelnės be aksesuarų
PASIRENKAMA DALIS
Mergaitėms, merginoms Berniukams, vaikinams
Polo marškinėliai su apykakle arba be jos, trumpomis arba ilgomis rankovėmis. Polo marškinėliai su apykakle arba be jos, trumpomis arba ilgomis rankovėmis. Galima rinkis iš šių spalvų: balta, raudona, mėlyna, pilka
Golfas Golfas
Megztinis, liemenė Megztinis, liemenė
Tamsiai mėlyni/juodi klasikiniai džinsai/kelnės be aksesuarų Kaklaraištis
Kaklaraištis  
ŠVENTINĖ UNIFORMA
Mergaitėms, merginoms Berniukams, vaikinams
Mėlynos spalvos uniforminis  švarkas su mokyklos emblema Mėlynos spalvos uniforminis švarkas su mokyklos emblema
Uniforminis sijonas arba sarafanas. Juodos klasikinės kelnės
Balti marškiniai trumpomis arba ilgomis rankovėmis. Balti marškiniai trumpomis arba ilgomis rankovėmis.
Vienspalvės pėdkelnės Juodos spalvos vienspalvės kojinės
Kaklaraištis Kaklaraištis

III. MOKINIO UNIFORMOS DĖVĖJIMAS

6. Visi 1-10 mokyklos klasių mokiniai privalo kasdien vilkėti švaria ir tvarkinga uniforma.
7. Uniforminis švarkas, marškinėliai atsižvelgiant į oro sąlygas ir temperatūrą mokyklos patalpose gali būti keičiami:

7.1. šiltuoju metų laiku Polo marškinėliai su apykakle arba be jos trumpomis rankovėmis;
7.2. šaltuoju metų laiku – po švarku ar megztiniu galima vilkėti polo marškinėlius arba golfą, liemenę.

8. Negalima uniformos puošti segėmis, grandinėlėmis bei kitais aksesuarais.
9. Mokiniai privalo dėvėti šventinę uniformą:

9.1. valstybinių švenčių renginiuose;
9.2. mokyklos šventėse;
9.3. atstovaudami mokyklą oficialiuose renginiuose (olimpiadose, konkursuose, šventėse, susitikimuose ir pan.) mieste, rajone, apskrityje, regione ar respublikoje;
9.4. kitais mokyklos direktoriaus įsakymu nustatytais atvejais.

10. Mokinio uniformos dėvėti neprivaloma:

10.1. per neformalaus ugdymo užsiėmimus;
10.2. mokyklos poilsio vakaruose, diskotekose.
10.3. išvykose ir ekskursijose, jeigu dėvėti mokinio uniformą nenurodo išvykos/ekskursijos vadovas dėl ekskursijos metu vyksiančių oficialių susitikimų ar renginių.
10.4. sutrikus sveikatai ar dėl kitų nenumatytų aplinkybių, mokinys gali nedėvėti uniformos.

IV. UNIFORMOS ĮSIGIJIMO SĄLYGOS

11. Mokinio uniforma siuvama mokinių tėvų lėšomis.
12. Rekomenduojama mokyklinę uniformą vidinėje pusėje paženklinti  skiriamuoju simboliu.
13. Mokiniai, ketinantys mokytis pirmoje klasėje, privalo iki mokslo metų pradžios įsigyti mokinio uniformą.
14. Mokiniai, priimti į mokyklą mokslo metų eigoje privalo per 3 mėnesius įsigyti mokinio uniformą, o iki uniformos įsigijimo dėvi artimus mokinio uniformos spalvai švarką ar megztinį, mūvi tamsias kelnes ar sijoną.

V. MOKINIO PAREIGOS IR ATSAKOMYBĖ

15. Visi mokiniai privalo laikytis šių mokyklinės uniformos dėvėjimo taisyklių.
16. Mokiniams, nesilaikantiems šių taisyklių, taikomos drausminės nuobaudos mokinių elgesio taisyklėse nustatyta tvarka:

16.1. klasės auklėtojo individualus pokalbis;
16.2. informacija tėvams per TAMO;
16.3. klasės auklėtojo individualus pokalbis su mokinio tėvais;
16.4. jei uniforma nedėvima savaitę, mokinys pateikia raštišką mokinio ir savo tėvų (globėjų) paaiškinimą mokyklos administracijai;
16.4. mokyklos administracijos individualus pokalbis.

17. Tėvai (globėjai) atsako už tai, kad jų vaikas (globotinis) mokykloje dėvėtų uniformą.

VI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

18. Mokinių taryba kartą per mėnesį vykdo mokyklinių uniformų dėvėjimo patikrinimą.
19. Klasių auklėtojai, socialinės pedagogės, mokinių tėvai (globėjai) kontroliuoja mokyklinių uniformų dėvėjimą.
20. Už uniformų dėvėjimo taisyklių laikymąsi atsakingi mokiniai, mokinių tėvai (globėjai), klasės auklėtojai.
21. Dalyko mokytojas, administracijos atstovas, pastebėjęs mokinį be uniformos, perspėja mokinį ir informuoja klasės vadovą.
22. Šios taisyklės gali būti keičiamos, papildomos mokyklos tarybos sprendimu arba direktoriaus įsakymu, atsižvelgiant į mokyklos savivaldos institucijų pasiūlymus.