Dokumentai

 1. Konsultacijų mokymosi sunkumų turintiems mokiniams grafikas
 2. Dėl mokinių metinio pažymio vedimo ir kėlimo į aukštesnę klasę su nepatenkinamais pažymiais protokolas
 3. Mokyklos ugdymo planas 2021-2022 m.m.
 4. Mokyklos ugdymo planas 2020–2021 m.m.
 5. Direktoriaus 2021 metų veiklos ataskaita
 6. Direktoriaus 2020 metų veiklos ataskaita
 7. Direktoriaus 2019 metų veiklos ataskaita
 8. Šakių ,,Varpo“ mokyklos 2021 m. veiklos ataskaita
 9. Šakių ,,Varpo” mokyklos 2020 m. veiklos ataskaita
 10. Šakių ,,Varpo“ mokyklos 2019 metų veiklos ataskaita
 11. Šakių „Varpo“ mokyklos išorinio vertinimo trumpoji ataskaita 2017 m.
 12. Strateginis veiklos planas 2022-2024 m.
 13. Strateginis veiklos planas 2019–2021 m.
 14. Mokyklos veiklos planas 2022 m.
 15. Mokyklos veiklos planas 2021 m.
 16. Mokyklos veiklos planas 2020 m.
 17. Mokyklos nuostatai 2021 m.
 18. Darbo apmokėjimo sistema 2022 m.
 19. Darbo tvarkos taisyklių papildymas 2020 m.
 20. Darbo tvarkos taisyklių papildymas 2019 m.
 21. Šakių ,,Varpo” mokyklos Kolektyvinė sutartis Nr.3
 22. Nuotolinio mokymo tvarka 2021–2022 m.m.
 23. Nuotolinio mokinių ugdymo mokyklos patalpose tvarka 2021 m.
 24. Moksleivių pasiekimų ir pažangos vertinimo tvarka
 25. Priėmimo į mokyklą tvarkos aprašas
 26. Nuotolinio darbo ,,Varpo” mokyklos tvarkos aprašas 2020 m.
 27. Gabių mokinių ugdymo organizavimo tvarkos aprašas 2020 m.
 28. Mobingo ir psichologinio smurto darbo aplinkoje prevencijos ir intervencijos tvarkos aprašas
 29. Mokyklos mokinių turizmo renginių organizavimo tvarkos aprašas
 30. Smurto, patyčių prevencijos ir intervencijos vykdymo Šakių ,,Varpo” mokykloje tvarkos aprašas
 31. Šakių ,,Varpo” mokyklos bendruomenės narių skatinimo tvarka
 32. Šakių ,,Varpo” mokyklos bendruomenės etikos kodeksas
 33. Darbo tvarkos taisyklės
 34. Asmens duomenų tvarkymo taisyklės
 35. Mokinių elgesio taisyklės
 36. Geros mokyklos modelis
 37. Mokyklinio autobuso maršrutai
 38. Pranešimas korepetitoriams
 39. Veiklos tobulinimo planas 2018-2020 m. pagal tobulintinus veiklos aspektus po 2017 m. išorinio vertinimo
 40. Sprendimas dėl sutikimo reorganizuoti Šakių rajono Slavikų pagrindinę mokyklą ir reorganizavimo sąlygų paskelbimo
 41. Slavikų pagrindinės mokyklos reorganizavimo prijungimo būdu prie Šakių ,,Varpo” mokyklos sąlygų aprašas

Valstybinės kalbos egzaminas

 1. Valstybinės kalbos mokėjimo ir Lietuvos Respublikos Konstitucijos pagrindų 2022 m. egzaminų tvarkaraštis
 2. Egzaminų organizavimas ir vykdymas