Dokumentai

 

 1. Konsultacijų mokymosi sunkumų turintiems mokiniams grafikas 2022-2023
 2. Dėl mokinių metinio pažymio vedimo ir kėlimo į aukštesnę klasę su nepatenkinamais pažymiais protokolas
 3. Mokyklos ugdymo planas 2022–2023 m.m.
 4. Mokyklos ugdymo planas 2021–2022 m.m.
 5. Mokyklos ugdymo planas 2020–2021 m.m.
 6. Direktoriaus 2022 metų veiklos ataskaita
 7. Direktoriaus 2021 metų veiklos ataskaita
 8. Direktoriaus 2020 metų veiklos ataskaita
 9. Direktoriaus 2019 metų veiklos ataskaita
 10. Šakių „Varpo“ mokyklos 2021 m. veiklos ataskaita
 11. Šakių „Varpo“ mokyklos 2020 m. veiklos ataskaita
 12. Šakių „Varpo“ mokyklos 2019 metų veiklos ataskaita
 13. Šakių „Varpo“ mokyklos išorinio vertinimo trumpoji ataskaita 2017 m.
 14. Strateginis veiklos planas 2022–2024 m.
 15. Strateginis veiklos planas 2019–2021 m.
 16. Mokyklos veiklos planas 2022 m.
 17. Mokyklos veiklos planas 2021 m.
 18. Mokyklos veiklos planas 2020 m.
 19. Mokyklos nuostatai 2021 m.
 20. Kolektyvinės sutarties Nr. 3 priedas Nr. 1 Darbo apmokėjimo sistema 2023 m.
 21. Darbo tvarkos taisyklių papildymas 2020 m.
 22. Darbo tvarkos taisyklių papildymas 2019 m.
 23. Šakių „Varpo“ mokyklos Kolektyvinė sutartis Nr.3
 24. Nuotolinio mokymo tvarka 2021–2022 m.m.
 25. Nuotolinio mokinių ugdymo mokyklos patalpose tvarka 2021 m.
 26. Moksleivių pasiekimų ir pažangos vertinimo tvarka
 27. Priėmimo į mokyklą tvarkos aprašas
 28. Nuotolinio darbo „Varpo“ mokyklos tvarkos aprašas 2020 m.
 29. Gabių mokinių ugdymo organizavimo tvarkos aprašas 2020 m.
 30. Mobingo ir psichologinio smurto darbo aplinkoje prevencijos ir intervencijos tvarkos aprašas
 31. Mokyklos mokinių turizmo renginių organizavimo tvarkos aprašas
 32. Smurto, patyčių prevencijos ir intervencijos vykdymo Šakių „Varpo“ mokykloje tvarkos aprašas
 33. Šakių „Varpo“ mokyklos bendruomenės narių skatinimo tvarka
 34. Šakių „Varpo“ mokyklos bendruomenės etikos kodeksas
 35. Darbo tvarkos taisyklės
 36. Asmens duomenų tvarkymo taisyklės
 37. Mokinių elgesio taisyklės
 38. Geros mokyklos modelis
 39. Mokyklinio autobuso maršrutai
 40. Pranešimas korepetitoriams
 41. Veiklos tobulinimo planas 2018-2020 m. pagal tobulintinus veiklos aspektus po 2017 m. išorinio vertinimo
 42. Sprendimas dėl sutikimo reorganizuoti Šakių rajono Slavikų pagrindinę mokyklą ir reorganizavimo sąlygų paskelbimo
 43. Slavikų pagrindinės mokyklos reorganizavimo prijungimo būdu prie Šakių „Varpo“ mokyklos sąlygų aprašas

Valstybinės kalbos egzaminas

 1. Valstybinės kalbos mokėjimo ir Lietuvos Respublikos Konstitucijos pagrindų 2023 m. egzaminų tvarkaraštis
 2. Egzaminų organizavimas ir vykdymas