Kokybės krepšelis

 

 

 

 

Šakių „Varpo“ mokykla dalyvauja Europos sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamame projekte  Nr. 09.2.1-ESFA-V-719-01-0001         Kokybės krepšelis

Šakių „Varpo“ mokyklos projekto ,,Kokybės krepšelio” veiklos tobulinimo planas

Projekto „Kokybės krepšelis“ įgyvendinimui bei koordinavimui sudaryta darbo grupė

Kokybės krepšelio projekto konsultacijų mokymosi sunkumų turintiems mokiniams grafikas

Iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamo projekto Nr. 09.2.1-ESFA-V-719-01-0001 „Kokybės krepšelis“ Šakių rajono savivaldybės administracijos ir Šakių „Varpo“ mokyklos 2021-12-30     sutartis Nr. S-1/VL-2

Ši tikslinė valstybės dotacija suteikiama išimtinai mokinių pasiekimams gerinti . Plačiau