Dokumentai

UGDYMAS KARJERAI „VARPO“ MOKYKLOJE

Mokinių ugdymo karjerai tikslas – padėti moksleiviams sąmoningai rinktis jiems tinkamas švietimo ir užimtumo galimybes, sudaryti sąlygas įgyti karjeros kompetencijų, aktyviai kurti savo karjerą.

Šakių ,,Varpo“ mokyklos ugdymo karjerai koordinacinė grupė:

 1. Rima Pranckevičienė – karjeros koordinatorė, etikos mokytoja.
 2. Edmundas Rudzevičius – direktoriaus pavaduotojas ugdymui.
 3. Jūratė Stankaitytė – mokyklos psichologė.
 4. Daiva Bataitienė – socialinė pedagogė.
 5. Rasuolė Čiulkinytė – specialioji pedagogė.
 6. Jūratė Daniliauskienė – pradinių klasių mokytoja.
 7. Margarita Balaševičienė – vokiečių kalbos mokytoja.
 8. Regina Mikulienė – technologijų mokytoja.
 9. Vilma Naujokaitienė – tikybos mokytoja.

Karjeros koordinatorė Rima Pranckevičienė (112 kabinetas):

 • konsultuoja karjeros ir mokymosi klausimais (dėl konsultacijų jums patogiu laiku galima tartis iš anksto);
 • moko rasti ir efektyviai naudoti karjeros informaciją;
 • informuoja, kur galima mokytis baigus 10 klasių;
 • supažindina su kintančiu darbo pasauliu, su mokymosi visą gyvenimą galimybėmis;
 • moko susidaryti karjeros planą;
 • teikia informaciją tėvams;
 • teikia informaciją klasių auklėtojams, dalykų mokytojams.
 • organizuoja susitikimus su įvairių profesijų atstovais, rengia išvykas į įstaigas, įmones.

Informacijos šaltiniai:
www.mukis.lt – čia galima rasti naudingos literatūros profesinio švietimo tema mokytojams, tėvams, mokiniams.
http://kps.lmitkc.lt/profesinio informavimo taškai/ – profesinio lavinimo mokyklose esančiuose centruose yra informacijos karjeros planavimo klausimais, konsultuoja juose dirbantys specialistai. Tokie centrai yra ir Lietuvos aukštosiose mokyklose, tad reikalingą informaciją galima rasti aukštųjų mokyklų interneto puslapiuose.
http://kps.lmitkc.lt/Karjeros planavimo skyrius/ – teikiamos profesinio informavimo paslaugos moksleiviams, pateikiama naudinga informacija apie karjeros planavimą, savęs pažinimo testai.