Pamokų tvarkaraščiai

1 – 4 klasių pamokų tvarkaraštis

2021-2022 m.m. II pusmečio pradinių klasių pamokų tvarkaraštis

5 – 8 klasių  pamokų tvarkaraštis

2021-2022 m.m. II pusmečio 5-8 klasių pamokų tvarkaraštis

Pamokų ir pertraukų laikas

Pamokų ir maitinimo valgykloje laikas

Slavikų pradinio ugdymo skyriaus pamokų tvarkaraštis

20212022 m.m. Slavikų pradinio ugdymo skyriaus pamokų tvarkaraštis 2021-10-01

Neformaliojo ugdymo tvarkaraštis

Neformalaus ugdymas 20212022 m. m.