Pagalbos vaikui specialistai

 

Vardas, pavardė, kvalifikacija Pareigos
Jūratė Stankaitytė
(II psichologo kvalifikacinė kategorija)
Psichologė
Rasuolė Čiulkinytė
(metodininkė)
Specialioji pedagogė
Jolanta Simokaitienė        (spec.  pedagogė) Logopedė
Daiva Bataitienė
(vyr. socialinė pedagogė)
Socialinė pedagogė
Astra Ilgūnaitienė
(soc. pedagogė su kv. k.)
Socialinė pedagogė
Rita Pocevičiūtė
(mokytoja)
Mokytojo padėjėja
Dangira Juknevičienė Mokytojo padėjėja
Regina Mikulienė Mokytojo padėjėja
Kristina Mockaitytė Auklėtojos padėjėja
(Siesartėnų prd. ugd. skyrius)
Alma Vaičiūnienė  Pailgintos darbo dienos grupės auklėtoja
Rita Mauzienė Pailgintos darbo dienos grupės auklėtoja
 Vilija Ramanauskienė Pailgintos darbo dienos grupės auklėtoja
Genovaitė Rankauskienė Visuomenės sveikatos specialistė