Pagalbos vaikui specialistai

Vardas, pavardė, kvalifikacija Pareigos Kita
Jūratė Stankaitytė
(II psichologo kvalifikacinė kategorija)
Psichologė Būrelio „Saugaus vaiko mokyklėlė“ vadovė
Rasuolė Čiulkinytė
(metodininkė)
Specialioji pedagogė  
Jolanta Simokaitienė(spec. pedagogė) Logopedė  
Daiva Bataitienė
(vyr. socialinė pedagogė)
Socialinė pedagogė „Sąžiningumo mokyklų tinklo“ koordinatorė
Astra Ilgūnaitienė
(soc. pedagogė su kv. k.)
Socialinė pedagogė  
Rita Pocevičiūtė
(mokytoja)
Mokytojo padėjėja  
Dangira Juknevičienė Mokytojo padėjėja  
Regina Mikulienė Mokytojo padėjėja  
Kristina Mockaitytė Auklėtojos padėjėja
(Siesartėnų prd. ugd. skyrius)
 
Alma Vaičiūnienė Pailgintos darbo dienos grupės auklėtoja  
Genovaitė Rankauskienė Visuomenės sveikatos specialistė