Mokytojai

2016 – 2017 m. m.

Vardas, pavardė,
kvalifikacija
Dalykas Auklėjamoji klasė, kabinetas Kita
Vitalija Venienė
(metodininkė)
Pradinis ugdymas, šokis (kryptingas meninis ugdymas)

1 a

210

Liaudiškų šokių grupės „Pynė“ vadovė
Živilė Pieniutaitė
(vyr. mokytoja)
Pradinis ugdymas

1 b

301

 
Laima Juškienė
(vyr. mokytoja)
Pradinis ugdymas

1 c

204

 
Daina Bankauskienė
(metodininkė)
Pradinis ugdymas

1 d

106

 
Birutė Triušinskienė
(vyr. mokytoja)
Pradinis ugdymas

2 a

318

Mokytojų komiteto narė
Virginija Čereškevičienė
(metodininkė)
Pradinis ugdymas

2 b

303

Lipdybos būrelio „Molinukas“ vadovė
Aida Kriaučiūnienė
(vyr. mokytoja)
Pradinis ugdymas

2 c

203

 
Renata Šuopienė
(vyr. mokytoja)
Pradinis ugdymas

2 d

201

Mokytojų komiteto narė; Etnokultūros būrelio vadovė
Lilija Žurauskienė
(metodininkė)
Pradinis ugdymas

3 a

205

 
Rita Bartkuvienė
(vyr. mokytoja)
Pradinis ugdymas

3 b

104

 
Vilma Šimkūnienė
(vyr. mokytoja)
Pradinis ugdymas

3 c

202

Mokytojų komiteto narė; Būrelio „Origamio paslaptys“ vadovė
Aurina Bernotienė
(metodininkė)
Pradinis ugdymas

4 a

302

Etnokultūros būrelio „Zanavykų mokyklėlė“ vadovė
Jūratė Daniliauskienė
(metodininkė)
Pradinis ugdymas

4 b

105

Būrelio „Saugaus vaiko mokyklėlė“ vadovė
Nijolė Ulinskienė
(vyr. mokytoja)
Pradinis ugdymas

4 c

102

Mokytojų komiteto narė
Nijolė Jankauskienė
(metodininkė)
Pradinis ugdymas

4 d

216

Pradinio ugdymo mokytojų metodinės grupės pirmininkė;
Būrelio „Mokomės žaisdami“ vadovė
Aušra Gudiškienė
(vyr. mokytoja)
Pradinis ugdymas

Priešmokyklinio ugdymo grupė
116

 
Aušra Gudiškienė
(vyr. mokytoja)
Pradinis ugdymas

Prailgintos darbo dienos grupė
117

 
Vilija Ramanauskienė
(vyr. mokytoja)
Ikimokyklinė pedagogika ir psichologija

Prailgintos darbo dienos grupė
115

 
Laima Venskaitienė
(vyr. mokytoja)
Pradinis ugdymas

1 / 3 kl.
Siesartėnų pagr. ugd. skyrius

 
Nijolė Celiešienė
(vyr. mokytoja)
Pradinis ugdymas

2 / 4 kl.
Siesartėnų pagr. ugd. skyrius

 
Laimutė Juškienė
(vyr. mokytoja)
Pradinis ugdymas

Mišri ikimokyklinė ir priešmokyklinė grupė
Siesartėnų pagr. ugd. skyrius

 
Jolanta Simokaitienė
(metodininkė)
Tikyba 307  
Vilma Naujokaitienė
(metodininkė) 
Tikyba
Tikyba 

5 b
307
Siesartėnų pagr. ugd. skyrius

 
Mindaugas Venskūnas
(vyr. mokytojas)
TikybaTikyba

307

Siesartėnų pagr. ugd. skyrius

 
Rima Pranckevičienė
(vyr. mokytoja)
Etika

6 c

112

Karjeros koordinatorė
Skirmutė Janulaitienė
(vyr. mokytoja)
Etika, muzikaEtika, muzika

120

Siesartėnų pagr. ugd. skyrius

Mergaičių vokalinio ansamblio vadovė
(Siesartėnų pagr. ugd. skyrius)
Rita Endriukaitienė
(metodininkė)
Lietuvių kalba 305  
Rasa Litinskienė
(metodininkė)
Lietuvių kalba

7 c

207

 
Rasa Vensienė
(metodininkė)
Lietuvių kalba 304 Lietuvių kalbos mokytojų metodinės grupės pirmininkė;
Mokytojų komiteto narė
Aida Celskytė
(vyr. mokytoja)
Lietuvių kalba 208  
Vilija Meškaitienė
(metodininkė)(ekspertė)
Lietuvių kalba
Teatras (kryptingas meninis ugdymas)

311

 

217

 

Dramos studijos vadovė
Živilė Rinkevičienė
(vyr. mokytoja)
Lietuvių kalba

5 – 6 kl.

Siesartėnų pagr. ugd. skyrius

Jaunųjų žurnalistų būrelio vadovė
(Siesartėnų pagr. ugd. skyrius)
Daiva Sabaliauskienė
(metodininkė)
Anglų kalba 310  
Jolanta Janušaitytė
(vyr. mokytoja)
Anglų kalba 306 Užsienio kalbų mokytojų metodinės grupės pirmininkė;
Mokyklos tarybos pirmininkė
Žaneta Kazlauskienė
(vyr. mokytoja)
Anglų kalba 316  
Rasa Gudaitienė
(vyr. mokytoja)
Anglų kalba 213  
Daiva Mažeikienė
(vyr. mokytoja)
Anglų kalba 211 Būrelio „Šilko menas“ vadovė
Dalia Zokienė
(mokytoja)
Anglų kalba 309  
Jūratė Poderienė
(vyr. mokytoja)
Anglų kalba 215 Mokyklos tarybos narė
Gražina Šimaitienė
(vyr. mokytoja)
Anglų kalba Siesartėnų pagr. ugd. skyrius  
Alma Vaičiūnienė
(metodininkė)
Vokiečių kalba
Vokiečių kalba 

10 a
314
Siesartėnų pagr. ugd. skyrius

 
Margarita Balaševičienė
(mokytoja)
Vokiečių kalba

8 d

314

 
Teresė Kymantienė
(metodininkė)
Rusų kalba

7 a

319

Mokyklos tarybos narė
Dalia Savickienė
(metodininkė)
Rusų kalba

8 c

308

 
Vida Kočiūnienė
(metodininkė)
Rusų kalba 108, 319  
Violeta Gurgždaitienė
(metodininkė)
Matematika

5 a

209

 
Rita Grybienė
(metodininkė)
Matematika

8 a

315

 
Alma Demenienė
(vyr. mokytoja)
Matematika 214  
Gražina Augaitienė
(vyr. mokytoja)
MatematikaMatematika 

209

Siesartėnų pagr. ugd. skyrius

 
Dangira Juknevičienė
(vyr. mokytoja)
Gamta ir žmogus, biologija

9 b

320

 
Almutė Ščajevienė
(metodininkė)
Gamta ir žmogus, biologija

7 b

320

Jaunųjų ekologų būrelio vadovė
Dalija Černeckienė
(vyr. mokytoja)
Gamta ir žmogus, biologija Siesartėnų pagr. ugd. skyrius  
Vidmantas Zokas
(metodininkas)
Istorija, pilietiškumo pagrindai Siesartėnų pagr. ugd. skyrius  
Daiva Bacevičienė
(metodininkė)
Istorija, pilietiškumo pagrindai

6 a

212

Būrelio „Odos menas“ vadovė
Jolanta Kuncaitienė
(vyr. mokytoja)
Istorija, pilietiškumo pagrindai

10 b

212

Mokytojų komiteto narė
Rita Mauzienė
(metodininkė)
Istorija 311 Socialinių mokslų mokytojų metodinės grupės pirmininkė;
Mokyklos tarybos narė;
Mokytojų komiteto narė
Inta Sakienė
(metodininkė)
Geografija 313  
Dalia Glikienė(atestuota mokytoja) Geografija 313  
Laima Valuckienė
(vyr. mokytoja)
Informacinės technologijos
Informacinės technologijos

218

Siesartėnų pagr. ugd. skyrius

 
Alvydas Grinkevičius
(metodininkas)
Informacinės technologijos, fizika 219, 317  
Inga Ažukienė
(vyr. mokytoja)
Informacinės technologijos 219 Būrelių
„Kompiuterių pasaulyje“ ir „Informacinių technologijų programuotojai“ vadovė
Sidonija Jucevičienė
(metodininkė)
FizikaFizika

317

Siesartėnų pagr. ugd. skyrius

 
Irmina Banevičienė
(vyr. mokytoja)
Chemija 312 Tiksliųjų mokslų mokytojų metodinės grupės pirmininkė
Jūratė Žalnorienė
(metodininkė)
Dailė, kryptingas meninis ugdymas 101 Dailės būrelio vadovė
Lina Smilgiuvienė
(metodininkė)
Dailė, kryptingas meninis ugdymas

9 b

101

Dailės būrelio vadovė, menų ir kūno kultūros mokytojų metodinio ratelio pirmininkė
Džiuljeta Pečiūnaitytė
(vyr. mokytoja)
Dailė, technologijos Siesartėnų pagr. ugd. skyrius Dailės būrelio vadovė
Ingira Jakienė
(metodininkė)
Muzika 120 Mokytojų komiteto pirmininko pavaduotoja;
Vokalinių ansamblių vadovė
Audra Smirnovienė
(mokytoja)
Muzika Siesartėnų pagr. ugd. skyrius  
Darius Šlėderis
(metodininkas)
Kūno kultūra Sporto salė Vaikinų krepšinio ir stalo teniso būrelių vadovas
Daiva Šlėderienė
(metodininkė)
Kūno kultūra Sporto salė Berniukų krepšinio būrelių vadovė
Rasa Matusienė
(metodininkė)
Kūno kultūra Sporto salė Mergaičių kvadrato, judriųjų žaidimų ir BFP būrelių vadovė
Algirdas Ulinskas
(metodininkas)
Kūno kultūra Sporto salė Lengvosios atletikos būrelių vadovas
Vitalija Gudzinevičienė
(vyr. mokytoja)
Kūno kultūra

8 b
Sporto salė

Berniukų kvadrato ir judriųjų žaidimų būrelių vadovė
Rita Čižauskienė
(mokytoja)
Žmogaus saugaŽmogaus sauga,
kūno kultūra

7 d

319

Siesartėnų pagr. ugd. skyrius

Mokytojų komiteto narė; Judriųjų žaidimų, kvadrato, „Drąsūs, stiprūs, vikrūs“, saugaus eismo būrelių vadovė;
kvadrato ir judriųjų žaidimų, stalo teniso (Siesartėnų pagr. ugd. sk.) būrelių vadovė
Regina Mikulienė
(vyr. mokytoja)
Technologijos

5 c

119

Būrelio „Puodeli, virk!“ vadovė
Sigitas Mockus
(vyr. mokytojas)
Technologijos 121 „Darbščiųjų rankų“ būrelio vadovas
Stasius Vyšniauskas
(vyr. mokytojas)
Technologijos 122 Radiotechnikų būrelio vadovas
Vilma Frančiakienė
(metodininkė)
Technologijos

6 b

118

Jaunųjų technologijų būrelio vadovė
Laura Saunorienė Neformaliojo švietimo vadovė Aktų salė Dramos studijos choreografė
Rima Vasaitienė Neformaliojo švietimo vadovė 212; 108 Etnokultūros būrelio vadovė
Laurynas Antanaitis Neformaliojo švietimo vadovas Aktų salė Liaudiškų šokių grupės „Pynė“ akompaniatorius