Finansinės ataskaitos

2018 m. III ketvirčio finansinės ataskaitos
Biudžeto išlaidų sąmatų vykdymo ataskaitos 2018 m. III ketv.
Finansavimo sumų pasikeitimas 2018 3 ketv
Finansinės būklės ataskaita 2018 3 ketv
Išlaidų sąmatų vykdymo aiškinamasis raštas 2018 m. 3 ketv.
Sutrumpintas aiškinamasis raštas 2018 3 ketv
Veiklos rezultatų ataskaita 2018 3 ketv
Vidutinis mėnesinis DU 2018 m 3 ketv.

2018 m. II ketvirčio finansinės ataskaitos

Biudžeto išlaidų sąmatų vykdymo ataskaitos 2018 m. 2 ketv.
Finansavimo sumų pasikeitimas 2018 m. 2 ketv.
Finansinės būklės ataskaita 2018 m. 2 ketv.
Išlaidų sąmatų vykdymo aiškinamasis raštas 2018 m. 2 ketv.
Sutrumpintas aiškinamasis raštas 2018m.  2 ketv.
Veiklos rezultatų ataskaita 2018 m. 2 ketv.
Vidutinis mėnesinis DU 2018 m. 2 ketv.

2018m. I ketvirčio finansinės ataskaitos

FBA 2018 1 ketv.
Finansavimo sumų pasikeitimas 2018 1 ketv.
Išlaidų sąmatų vykdymo aiškinamas raštas 2018 I ketv m.
SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS 2018 1 ketv.
Vidutinis mėnesinis DU 2018 m. I ketv.
VRA 2018 1 ketv.
Biudžeto išlaidų sąmatų vykdymo ataskaitos 2018 m. I ketv.

2017 m. Finansinių ataskaitų rinkinys

AP keitimas
Atsargų vertės pasikeitimas
Bendroji informacija
Duomenų įvedimas
FBA
Finansavimo sumos
Finansavimo sumų likutis
Grynojo turto pokyčių ataskaita
Infor.apie kai kurias mokėtinas trumpalaikes sumas
Įsipareigojimai eurais
IT balansinė vertė
IT pastabos
NT balansinė vertė
NT pastabos
Pagrindinės veiklos pajamos
Panauda
Per vienerius metus gautinos sumos
Pinigai ir pinigų ekvivalentai
Pinigų srautų ataskaita
Sąnaudos
Sąskaitų planas
Veiklos segmentai 2016 m.
Veiklos segmentai
Vidutinis mėnesinis DU 2017 m. 4 ketv.
VRA
Biudžeto išlaidų sąmatų vykdymo aiškinamasis raštas 2017 m. IV ketv.
Biudžeto išlaidų sąmatų vykdymo ataskaitos 2017 m. IV ketv.

2017 m. III ketvirčio finansinės būklės ataskaitų rinkinys

Sutrumpintas aiškinamasis raštas 2017 3 ketv
Finansinės būklės ataskaita 2017 3 ketv

Finansavimo sumos 2017 3 ketv
Išlaidų sąmatų vykdymo aiškinamas raštas 2017 III ketv m.
Vidutinis mėnesinis DU 2017 3 ketv
Veiklos rezultatų ataskaita 2017 3 ketv


2017 m. II ketvirčio finansinės būklės ataskaitų rinkinys

Sutrumpintas aiškinamasis raštas 2017 2 ketv
Finansavimo sumos 2017 II ketv
Išlaidų sąmatų vykdymo aiškinamas raštas 2017 II ketv
Veiklos rezultatų ataskaita 2017 2 ketv
Vidutinis mėnesinis DU 2017 m II ket
Finansinės būklės ataskaita 2017 2 ketv


2017 m. I ketvirčio finansinės būklės ataskaitų rinkinys

Sutrumpintas aiškinamasis raštas 2017 1 ketv
Finansinės būklės ataskaita 2017 1 ketv
Finansavimo sumos 2017 1 ketv

Veiklos rezultatų ataskaita 2017 1 ketv
Vidutinis mėnesinis DU 2017 I ketv


2016 m. Finansinių ataskaitų rinkinys

AP keitimo įtaka FB ataskaitos str.
AP keitimo įtaka VR ataskaitos str.
Apskaitos politika

Atsargų vertės pasikeitimas per 2016 m. 
Bendroji informacija
Fin. sumos pagal šaltinį 2016 m.
Finansavimo sumų likučiai

Finansinės būklės ataskaita 2016 m.
Gryno turto pokyčio ataskaita 2016 m. 

Informacija apie per vien. metus gautinas sumas
Informacija apie pinigus ir pinigų ekvivalentus

Informacija apie trumpalaikes mokėtinas sumas
IT 1
IT balansinės vertės pasikeitimas per 2016 m. 

NT 1
NT balansinės vertės pasikeitimas per 2016 m. 
Pagrindinės veiklos kitos pajamos
Pagrindinės veiklos sąnaudos
Pinigų srautų ataskaita 2016 m.
Privalomasis sąskaitų planas 2016 m.
Veiklos rezultatų ataskaita 2016 m.

Vidutinis mėnesinis DU 2016 m IV ketv.


2016 m. III ketvirčio finansinės būklės ataskaitų rinkinys

Sutrumpintas aiškinamasis raštas 2016 3 ketv
Finansinės būklės ataskaita 2016 3 ketv

Finansavimo sumos 2016 3 ketv
Vidutinis mėnesinis DU 2016 m III ketv
Veiklos rezultatų ataskaita 2016 3 ketv


2016 m. II ketvirčio finansinės būklės ataskaitų rinkinys

Sutrumpintas aiškinamasis raštas 2016 2ketv
Finansinės būklės ataskaita 2016 2 ketv

Finansavimo sumos 2 ketv
Vidutinis mėnesinis DU 2016m II ketv
Veiklos rezultatų ataskaita 2016 2 ketv


2016 m. I ketvirčio finansinės būklės ataskaitų rinkinys

SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS 2016 1 ketv
Veiklos rezultatų ataskaita 2016 1 ketv
Finansavimo sumos 2016 1 ketv
Finansinės būklės ataskaita AB 2016 1 ketv
Vidutinis mėnesinis DU 2016m I ketv


2015 m. Finansinių ataskaitų rinkinys

Aiškinamasis raštas (FAR) 2015
Apskaitos politika
Apskaitos politikos keitimas 1
Apskaitos politikos keitimas 2
Atsargų VP
Bendroji informacija
DU sąnaudos
Finansavimo sumos
Finansavimo sumų likučiai
Finansinė nuoma
Finansinės būklės ataskaita 2 2015
Finansinės būkles ataskaita 2015
Finansinės nuomos paslaugų gavėjo įsipareigojimai pagal laikotarpius
Grynojo turto pokyčio ataskaita
Ilgalaikės fin nuomos paslaugos gavėjo įsipareigojimai ir jų einamųjų metų dalis
Ilgalaikio materialaus turto BVP
Ilgalaikis materialus turtas
Info apie gaut. sumas
Info apie įsipar. dalį nacionaline ir užsienio valiuta
Info apie kai kurias trumpalaikes mokėtinas sumas
Info apie pinigus ir pinigų ekvivalentus 
Info pagal segmentus
Nematerialaus turto BVP
Nematerialus turtas
Pagrindinės veiklos pajamos
Pinigų srautai 1
Pinigų srautai 2
Privalomasis sąsk. planas 1
Privalomasis sąsk. planas 2
Privalomasis sąsk. planas 3
Privalomasis sąsk. planas 4
Veiklos rezultatų atskaita 2015
Vidutinis mėnesinis DU 2015 m IV ketv.


2015 m. III ketvirčio finansinės būklės ataskaitų rinkinys

Sutrumpintas aiškinamasis raštas 3 ketv
Finansavimo sumos 2015 3 ketv
Finansinės būklės ataskaita 2015 3 ketv
Veiklos rezultatų ataskaita 2015 3 ketv
Vidutinis mėnesinis DU 2015 m III ketv


2015 m. II ketvirčio finansinės būklės ataskaitų rinkinys

Sutrumpintas aiškinamasis raštas
Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per 2015 m. 2 ketv.
Finansinės būklės ataskaita
Veiklos rezultatų ataskaita
Vidutinis mėnesinis DU 2015 m 2 ketv.


2015 m. I ketvirčio finansinės būklės ataskaitų rinkinys

Sutrumpintas aiškinamasis raštas
Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per 2015 m. 1 ketv
.
Finansinės būklės ataskaita
Veiklos rezultatų ataskaita
Vidutinis mėnesinis DU 2015 m 1 ketv.


2014 m. Finansinių ataskaitų rinkinys

Aiškinamasis raštas (FAR) 2014
Apskaitos politika
Atsargų vertės pasikeitimas
Bendra informacija
Finansavimo sumos
Finansavimo sumų likučiai
Finansinės būklės ataskaita 2014 m.
Grynojo turto pokyčio atskaita 2014 m. 
IMT pastabos 1
IMT vertės pasikeitimas
Informacija apie kai kurias mokėtinas sumas
Informacija apie per 1 m. gautas sumas
Informacija apie įsipareigojimų dalį 
INT pastabos 1
INT vertės pasikeitimas
Apskaitos politikos ir apskaitinių įvertinimų keitimai 
Pagrindinės veiklos pinigų srautai
Pagrindinės veiklos sąnaudų pastabos 1
Pagrindinės veiklos kitos pajamos
Pagrindinės veiklos sąnaudos (segmentai)
Pinigai ir jų ekvivalentai
Pinigų srautų ataskaita 2014 m
Sąskaitų planas
Turtas gautas pagal panaudą 
Veiklos rezultatų ataskaita 2014 m
Vidutinis mėnesinis DU 2014 m I -IV ketv.


2014 m. III ketvirčio finansinės būklės ataskaitų rinkinys

Sutrumpintas aiškinamasis raštas
Finansinės būklės ataskaita 2014 3 ketv.
Veiklos rezultatų ataskaita 3 ketv.
Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per 2014 m. 3 ketv.
Vidutinis mėnesinis DU 2014 m. 3 ketv.


2014 m. II ketvirčio finansinės būklės ataskaitų rinkinys
Sutrumpintas aiškinamasis raštas
Finansinės būklės ataskaita 2014 2 ketv.
Veiklos rezultatų ataskaita 2 ketv.
Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per 2014 m. 2 ketv.
Vidutinis mėnesinis DU 2014 m. II ketv.


2014 m. I ketvirčio finansinės būklės ataskaitų rinkinys

Sutrumpintas aiškinamasis raštas
2 finansinės būklės atsakaita 2014 1 ketv.
Veiklos rezultatų ataskaita
Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per 2014 m. I ketv.
Vidutinis mėnesinis DU 2014 m I ketv


2013 m. Finansinių ataskaitų rinkinys

Bendroji informacija 2013
Aiškinamasis raštas 2013
Apskaitos politikos keitimas 2013 (1)
Apskaitos politikos keitimas 2013 (2)
Atsargų pasikeitimas per laikotarpį 2013
Ataskaitinio laikotarpio info pagal veiklos segmentus 2013
Finansinės būklės ataskaita 2013 (1)
Finansinės būklės ataskaita 2013 (2)
Finansinės sumos pagal šaltinį 2013
Finansinių sumų likučai 2013
Grynojo turto pokyčio ataskaita 2013
IMT 2013
Info apie kai kurias mokėtinas sumas 2013
Informacija apie pinigus 2013
NT 2013
NT pasikeitimas per laikotarpį 2013
Pagrindinės veiklos kitos pajamos 2013
Pagrindinės veiklos sąnaudos 2013
Per vienerius metus gautinos sumos
Pinigų srautų atskaita 2013 (1)
Pinigų srautų atskaita 2013 (2)
VSS privalomasis bendrasis saskaitų planas 2013
IMT pasikeitimas per laikotarpį 2013
Veiklos rezultatų atskaita 2013
Praėjusio ataskaitinio laikotarpio info pagal veiklos segmentus
 

2013 m. III ketvirčio finansinės būklės ataskaita

Trečiojo ketvirčio ataskaitų rinkinys


2013 m. II ketvirčio finansinės būklės ataskaita

Antrojo ketvirčio ataskaitų rinkinys


2013 m. I ketvirčio finansinės būklės ataskaita

Pirmojo ketvirčio ataskaitų rinkinys


2012 m. Finansinių ataskaitų rinkinys

VEIKLOS REZULTATU ATASKAITA
Finansavimo sumos
PINIGU SRAUTU ATASKAITA1
PINIGU SRAUTU ATASKAITA2
FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA2