PRIĖMĖME SVEČIUS

Birželio 13 d. mūsų mokyklą aplankė mokytojų grupė iš Prienų rajono Šilavoto pagrindinės mokyklos.

Kaip ir pridera visiems „Varpo“ mokyklos svečiams, jiems pirmiausia buvo pasiūlyta paskambinti Didžiuoju varpu. Po to svečiai susipažino su mūsų mokykla. Direktorius pakomentavo naujuosius stendus, įamžinančius mūsų mokyklos istoriją ir tradicijas, pavaduotoja V. Kočiūnienė pavedžiojo po pradinių klasių kabinetus, apžiūrėjome visų trijų aukštų holuose eksponuojamas nuotraukas ir paveikslus, apsilankėme teatro kabinete ir galerijoje „Požemiai“.

Bendravimą baigėme Žiemos sode. Jis ir kitos mokyklos erdvės svečiams padarė gerą įspūdį. Anot jų, į šią mokyklą turėtų atvažiuoti visi, kam stinga idėjų ir nori pamatyti, kas padaryta ir kas dar bus daroma.

Direktorius V. Daniliauskas Šilavoto mokyklos direktorei V. Radzevičienei padovanojo mokyklos leidinių, o svečiai už viešnagę atsidėkojo pintine įvairiaspalvių gardžių grybukų.

Paskelbta temoje Naujienos | Komentarai įrašui PRIĖMĖME SVEČIUS yra išjungti

MES IŠĖJOME Į VASARĄ!

„Aitvarai kyla į dangų – juos kelia vėjas. Dešimtokai išeina iš „Varpo“ mokyklos – toks jų likimas, – į dešimtokus birželio 12 d. Padėkos dienos šventėje kreipėsi šventės vedėjos. – Todėl į pasaulį, dešimtokai, šiandien jūs tikrai žiūrite kitaip: nors visomis spalvomis žydės vasara, jūs galvosite apie rugsėjį. Vieni jau žino, kur bus, kiti gal tik renkasi, bet visi žino: „Manęs kitąmet čia jau nebus“. O kol jūs dar čia, sakome, kad atsisveikinimo su jumis šventė prasideda. Ruoškitės iškilmingai ceremonijai ir džiaukitės tuo, ko nusipelnėte – pagrindinio ugdymo pažymėjimu, o gal dar ir padėka už geras veiklas“.

Direktoriaus sveikinimas pradėjo šventiškiausią šventės dalį ir ant scenos pirmiausiai pakviesta 10 a klasės auklėtoja Alma Vaičiūnienė ir pirmosios šių dešimtokų mokytojos Aušra Gudiškienė, Renata Šuopienė, Aida Kriaučiūnienė ir Virginija Čereškevičienė. Šalia jų prisijungė ir visi 10 a klasės mokiniai. Pagrindinio ugdymo programos baigimo pažymėjimai ir padėkos raštai įteikti šiems 10 a klasės mokiniams:

Austėjai Naujokaitytei – už aktyvią visuomeninę, projektinę ir kultūrinę veiklą, aktyvų dalyvavimą jaunųjų šaulių organizacijoje;

Titui Mykolaičiui – už aktyvią projektinę veiklą;

Kotrynai Liudžiūtei – už aktyvią visuomeninę veiklą klasėje;

Augustui Rūškiui, Mindaugui Simokaičiui, Pauliui Šileikai – už aktyvią sportinę veiklą.

Pagrindinio ugdymo programos baigimo pažymėjimai ir padėkos raštai įteikti šiems 10 b klasės mokiniams:

Gabrielei Drešerytei – už aktyvią visuomeninę ir sportinę veiklą, aktyvų dalyvavimą jaunųjų šaulių organizacijoje;

Karolinai Stravinskaitei – už aktyvią visuomeninę veiklą;

Deividui Urbanavičiui, Ignui Vaičiūnui – už aktyvią sportinę veiklą.

Auklėtinius sveikino auklėtoja Jolanta Kuncaitienė ir pirmoji mokytoja Vilija Ramanauskienė.

Dešimtokams dainavo Gabrielė Šedbaraitė, jie auklėtojoms ir mokytojams teikė gėles, juos sveikino tėvai ir draugai, o renginio vedėjos Justė, Austėja ir Viktorija į kelią išlydėjo žodžiais: „Pasistenk, kad tas varpas, / Kur plaukia melsvu dangumi, / Sunkiausią palaimintų darbą – / Būti geru žmogumi“.

Aštuntų ir devintų klasių mokiniai Padėkos dieną šventė birželio antrąją. Šventę pradėjo renginio vedėjų sveikinimai ir penktų – aštuntų klasių mokinių choras su labai simboliška daina „Baltas rytas“. Po direktoriaus sveikinimo prasidėjo iškilmingoji šventės dalis.

Pagrindinio ugdymo I pakopos pažymėjimai ir padėkos raštai įteikti šiems 8 a klasės mokiniams:

Goda Beniušytei – už labai gerą mokymąsi, aktyvią kultūrinę ir sportinę veiklą;

Jonei Marijai Kymantaitei – už labai gerą mokymąsi;

Šarūnui Vaičiūnui – už labai gerą mokymąsi ir aktyvią sportinę veiklą;

Justai Maksvytytei – už labai gerą mokymąsi;

Domantui Miliui, Skirmantui Karaliui, Erikui Paškevičiui – už aktyvią sportinę veiklą.Pagrindinio ugdymo I pakopos pažymėjimai ir padėkos raštai įteikti šiems 8 b klasės mokiniams:

Adelei Antanaitytei – už labai gerą mokymąsi, aktyvią kultūrinę ir visuomeninę veiklą;

Povilui Dubickui – už labai gerą mokymąsi;

Gabijai Matusaitei – už labai gerą mokymąsi ir aktyvią kultūrinę veiklą;

Deimantei Skatikaitei – už labai gerą mokymąsi ir aktyvią kultūrinę veiklą;

Modestui Balniui, Ridui Baranauskui, Martynui Izokaičiui, Gedvilei Januškevičiūtei, Tadui Mozūraičiui, Adomui Stonkui, Miglei Unguvaitytei, Samantai Vensaitei, Kotrynai Žaliaduonytei, Simonai Sniečkutei – už aktyvią kultūrinę veiklą;

Rokui Pocevičiui – už aktyvią kultūrinę ir sportinę veiklą;

Martynui Martinaičiui, Aistei Puidokaitei – už aktyvią sportinę veiklą.

Pagrindinio ugdymo I pakopos pažymėjimai ir padėkos raštai įteikti šiems 8 c klasės mokiniams:

Jardanai Lažauninkaitei – už aktyvią kultūrinę veiklą;

Samantai Stankevičiūtei – už draugiškumą, supratingumą, sociališkumą, pilietiškumą.

Pagrindinio ugdymo programos I dalies baigimo pažymėjimai ir padėkos raštai įteikti šiems 8 d klasės mokiniams:

Ramintai Liubinaitei – už labai gerą mokymąsi ir aktyvią sportinę veiklą;

Tomui Dunaičiui, Nedui Zarėnui – už aktyvią sportinę veiklą.

Padėkos raštai įteikti šiems 9 a klasės mokiniams:

Arvydui Kazlauskui, Tomui Mureikai, Gyčiui Stankevičiui, Erikui Valaičiui, Brigitai Sruoginytei, Kamilei Mačytei – už aktyvią sportinę veiklą.

Padėkos raštai įteikti šiems 9 b klasės mokiniams:

Eglei Gerdžiūnaitei – gerą mokymąsi ir aktyvią visuomeninę veiklą;

Deividui Gustui, Aurimui Gustui – už aktyvią sportinę veiklą.

Aštuntokams ir devintokams, be minėto ansamblio, dainavo ir aštuntokė Jardana Lažauninkaitė, būsima gimnazistė. Renginį vedė 7 a klasės mokinės Lauryna, Gabija, Šarūnė ir Svajūnė.

Tą pačią birželio antrąją, tik truputį anksčiau mokslo metų palydėtuves atšventė 6 – 7 klasių mokiniai. Pasveikinti renginio vedėjų, 5 – 8 klasių choro merginų ir direktoriaus, jie lipo ant scenos, spaudė jam ranką ir pelnė padėkos raštus.

Padėkos raštai įteikti šiems 6 a klasės mokiniams:

Ūlai Balaševičiūtei – už labai gerą mokymąsi;

Gytei Staugaitytei – už aktyvią kultūrinę ir sportinę veiklą;

Viktorijai Švedaitei, Rugilei Rimkutei, Žygimantui Juškai, Pauliui Mozūraičiui, Mariui Mickaičiui – už aktyvią sportinę veiklą.

Padėkos raštai įteikti šiems 6 b klasės mokiniams:

Viltei Ažukaitei, Lukai Bernotaitytei, Linai Grinevičiūtei – už labai gerą mokymąsi;

Aistei Urbonaitei – už labai gerą mokymąsi ir aktyvią sportinę veiklą;

Benui Vaišvilui, Viktorijai Gurajūtei, Gabijai Jakaitei, Jorūnei Kaunaitei, Medėjai Starinskaitei – už aktyvią sportinę veiklą.

Padėkos raštai įteikti šiems 6 c klasės mokiniams:

Emai Būdininkaitei – už labai gerą mokymąsi, aktyvią visuomeninę ir kultūrinę veiklą;

Emilijai Zobėlaitei, Saulei Tamulevičiūtei, Ulai Lebedžinskaitei – už aktyvią sportinę veiklą.

Padėkos raštai įteikti šiems 7 a klasės mokiniams:

Aivijai Valatkaitytei – už labai gerą mokymąsi ir aktyvią visuomeninę veiklą;

Beatai Beatričei Šiuikaitei – už labai gerą mokymąsi, aktyvią visuomeninę, kultūrinę ir sportinę veiklą;

Gedvilei Steputaitytei – už labai gerą mokymąsi ir aktyvią visuomeninę veiklą;

Gintarui Mileriui – už labai gerą mokymąsi;

Šarūnei Bacevičiūtei – už labai gerą mokymąsi;

Domantei Valaitytei – už aktyvią visuomeninę ir sportinę veiklą;

Dainidai Juodaitytei – už aktyvią visuomeninę ir sportinę veiklą;

Laurynai Mockaitytei – už aktyvią visuomeninę veiklą;

Ugnei Morozaitei – už aktyvią visuomeninę veiklą;

Aurėjai Povilaitytei – už aktyvią visuomeninę veiklą;

Ligitai Palubinskaitei, Emiliui Jokūbaičiui, Rokui Šakėnui, Povilui Šimkūnui – už aktyvią sportinę veiklą.

Padėkos raštai įteikti šiems 7 b klasės mokiniams:

Evelinai Pažereckaitei, Enrikai Tonaitytei, Karoliui Bosaičiui, Laurynui Švelniui, Tautvydui Juškai – už aktyvią sportinę veiklą.

Padėkos raštai įteikti šiems 7 c klasės mokiniams:

Titui Žieviui – už labai gerą mokymąsi;

Ievai Smirnovaitei, Arnui Šnipui, Eligijui Šulskiui, Erikui Kanapeckui, Deividui Sruoginiui – už aktyvią sportinę veiklą.

Padėkos raštai įteikti šiems 7 d klasės mokiniams:

Atėnei Petraitytei, Sandrai Tarutytei, Miglei Skakauskaitei – už labai gerą mokymąsi;

Miglei Staugaitytei – už labai gerą mokymąsi ir aktyvią sportinę veiklą;

Šarūnei Vizgirdaitei, Viltei Palubinskaitei, Ramūnui Gustui, Armandui Pėžai – už aktyvią sportinę veiklą.

Šventės dalyviams dainavo Beata Beatričė, renginį vedė dramistai, būsimi gimnazistai Kotryna, Tadas, Deimantė, Ridas, Adelė.

Paskelbta temoje Naujienos | Komentarai įrašui MES IŠĖJOME Į VASARĄ! yra išjungti

PADĖKA UŽ LABAI GERĄ MOKYMĄSI – EKSKURSIJOS

Birželio 9 d. Šakių „Varpo“ mokyklos 6 – 8 klasių labai gerai besimokantys mokiniai kaip padėką už tai pelnė išvyką į Kudirkos Naumiestį.

Pažintinė ekskursija prasidėjo nuo unikalios P. Sederevičiaus sodybos apžiūrėjimo, po to mokiniai aplankė Vinco Kudirkos paminklą ir stiprybės pasisėmė iš prezidento A. Smetonos pasodinto ąžuolo.

Vinco Kudirkos muziejuje susipažino su Kudirkos Naumiesčio, kaip pasienio miesto, istorija, krašto šviesuoliais, V. Kudirkos asmenybe, varpininkų epocha ir spaudos draudimo laikotarpiu.

Toliau ekskursija persikėlė į miestelį, kur muziejaus vadovė aprodė dar keletą garsių vietų ir Vinco Kudirkos kapą. Pasisėmę žinių, pabendravę, mokiniai grįžo namo.

Ačiū V. Kudirkos muziejaus darbuotojoms už išsamius ir įdomius pasakojimus.

Kiek anksčiau, birželio 5 dieną, už labai gerą mokymąsi išvyką į Sudargą pelnė 1 – 5 klasių mokiniai.

Mokytojos Vilmos Frančiakienės informacija ir nuotraukos

Paskelbta temoje Naujienos | Komentarai įrašui PADĖKA UŽ LABAI GERĄ MOKYMĄSI – EKSKURSIJOS yra išjungti

PADĖKOS DIENA – MOKSLO METŲ PABAIGTUVĖS

Pirmieji į šventę gegužės 30 dieną rinkosi 3 – 4 klasių mokiniai. Juos pasveikino vedėjai – 3 a ir 3 b klasių mokiniai Austėja, Kajus J., Emilija ir Kajus B., pradinių klasių vokalinis ansamblis.

Suskaičiuoti labai gerai besimokančius, dainuojančius, sportuojančius ir kitus gerus darbus darančius trečių klasių mokinius vedėjai ant scenos pakvietė direktorių Vitą Daniliauską ir pavaduotoją Vidą Kočiūnienę.

Po direktoriaus pasveikinimo pavaduotojos kviečiami ant scenos atsiimti apdovanojimų lipo 12 šauniausių trečiokų. Už labai gerą mokymąsi padėkos raštais apdovanoti 3 a klasės mokiniai Austėja Verpečinskaitė, Kajus Jesevičius; 3 b klasės mokinė Emilija Bindokaitytė, už gerą mokymąsi ir aktyvią sportinę veiklą Nojus Matukynas; 3 c klasės mokinė Kamilė Merkeliūnaitė, už aktyvią visuomeninę veiklą Viltė Bakšinskaitė, Justas Čelkys, Ugnius Petraitis, Ugnė Kardauskaitė, Odrė Bugvilaitė, Emilis Abraitis.

Ketvirtokų apdovanojimo ceremoniją pradėjo jungtinis 4 b ir 4 c klasių choras.

Jiems net nereikėjo nulipti nuo scenos, nes visi dainuojantys pirmieji iš direktoriaus rankų gavo pradinio išsilavinimo pažymėjimus ir padėkos raštus už labai gerą mokymąsi, aktyvią visuomeninę, kultūrinę ir sportinę veiklą. Padėkos raštus gavo 22 šių klasių mokiniai: už labai gerą mokymąsi 4 b klasės mokinys Aleksas Marcelionis, už labai gerą mokymąsi, aktyvią kultūrinę ir sportinę veiklą Justas Mikulionis, už labai gerą mokymąsi, aktyvią kultūrinę ir visuomeninę veiklą Austėja Undraitytė, už aktyvią kultūrinę ir visuomeninę veiklą Beatričė Aštrauskaitė, už aktyvią kultūrinę veiklą Guoda Kanapkytė, Dominykas Palubinskas, Paulius Šurila, už aktyvią kultūrinę ir visuomeninę veiklą Rugilė Kutkaitė, Urtė Šabunkaitė, už aktyvią kultūrinę ir sportinę veiklą Ugnė Vaitonytė, už aktyvią sportinę veiklą Tadas Spangelevičius, už aktyvią visuomeninę veiklą Austėja Grigaitytė, už labai gerą mokymąsi ir aktyvią kultūrinę veiklą 4 c klasės mokinės Kamilė Saldukaitė, Urtė Suslovaitė, už labai gerą mokymąsi Simona Šimaitytė, už aktyvią kultūrinę veiklą Kamilė Kapilovaitė, Julija Olensevičiūtė, Evelina Bulakh, Atėnė Kutkaitė, už aktyvią visuomeninę veiklą Erikas Tarutis.

Po to pažymėjimai įteikti 4 a ir 4 d klasių mokiniams. Padėkos raštais buvo apdovanoti net 15 4 a klasės mokinių, 4 d klasės – 9 mokiniai.

Už labai gerą mokymąsi padėkos raštais apdovanoti 4 a klasės mokiniai Eglė Bakanevičiūtė, Augustė Mozūraitytė, už labai gerą mokymąsi, aktyvią visuomeninę ir kultūrinę veiklą Smiltė Bacevičiūtė, Ūla Blinkevičiūtė, Amanda Endriukaitytė, Marija Gečaitė, Leonora Tarnauskaitė, už aktyvią visuomeninę ir meninę veiklą Austėja Litvinaitė, Marta Gruzdaitytė, Tadas Gruzdaitis, Jonas Masteika, Šarūnas Račiukaitis, Radvilė Unguvaitytė, Arikas Sniečkus, už aktyvią visuomeninę veiklą Matas Navickas.

Už labai gerą mokymąsi padėkos raštu apdovanotas 4 d klasės mokinys Mantas Šakalys, už aktyvią sportinę veiklą Deimantas Lažauninkas, Džiugas Augustaitis, už aktyvią meninę veiklą Ugnė Maumevičiūtė, Miglė Sutrinavičiūtė, Dijana Dailydaitė, už aktyvią sportinę ir visuomeninę veiklą Vakarė Eidukaitytė, Daumantas Žemaitis, už aktyvią meninę veiklą Henrikas Kuncaitis.

Visi ketvirtokai pirmosioms mokytojoms rašė laiškus, kuriuos labai gražiai įteikė sudėję į didelius vokus.

Šventę užbaigė pradinių klasių vokalinis ansamblis ir solistė Gabrielė Šedbaraitė, o trečiokai atsistoję plojimais ketvirtokus palydėjo į vasarą ir penktą klasę.

11 val. mokslo metus pabaigė pirmų, antrų ir penktų klasių mokiniai. Jiems koncertavo pradinių klasių vokalinis ansamblis, solistai Kajus Jesevičius, Gabrielė Šedbaraitė, liaudiškų šokių grupės „Pynė“ mažiausieji 1 a klasės šokėjai ir 4 – 6 klasių grupė, šventę vedė 6 a klasės mokinės Gytė, Austėja, Justė ir Viktorija.

Už labai gerą mokymąsi padėkos raštais apdovanoti 1a klasės mokiniai Vasarė Balaišytė, Gabrielė Bertašiūtė, Vilius Ilgūnaitis, Urtė Jonuškaitė, Simas Kasiulaitis, Vesta Kriaučiūnienė, Kristupas Krunkaitis, Jokūbas Martinaitis, Liepa Milerytė, Domantas Mockaitis, Urtė Vitkauskaitė, Linas Vizgirda; 1 b klasės mokiniai Vaida Zelenkovaitė, Mantvydas Sederevičius, Emilis Paškevičius; 1 c klasės mokiniai Gabrielė Dailidytė, Dovilė Lionaitė, Augustas Mikulis, Kajus Milgevičius, Ugnė Širvaitytė; 1 d klasės mokiniai Enrika Stonkutė, Luknė Unguvaitytė.

Už labai gerą mokymąsi padėkos raštais apdovanoti 2 b klasės mokiniai Kotryna Kajackaitė, Matas Jasaitis, Austėja Kalesinskaitė, Kamilė Puidokaitė, Adomas Vaikšnoras; 2 c klasės mokiniai Gabrielė Blažaitytė, Gabija Stanaitytė, Gabija Statkutė, Saulė Varvarinaitė, Haroldas Stanaitis; 2 d klasės mokiniai Eivina Plioplytė, Inesa Pusdešrytė.

Padėkos raštais apdovanoti: už labai gerą mokymąsi 5 a klasės mokiniai Aušrinė Balčiūnaitė, Adas Kazlauskas, Toma Kopicaitė, Liutauras Mureika; už labai gerą mokymąsi 5 b klasės mokinė Augustė Bataitytė, už aktyvią sportinę veiklą Karolis Pavalkis; už labai gerą mokymąsi 5 c klasės mokinė Ugnė Lekavičiūtė.

Padėkos dienos šventei dainininkus ir šokėjus paruošė mokytojos Ingira Jakienė ir Vitalija Venienė.

Paskelbta temoje Naujienos | Komentarai įrašui PADĖKOS DIENA – MOKSLO METŲ PABAIGTUVĖS yra išjungti

LENGVAATLEČIŲ SEZONAS SĖKMINGAS

Birželio 1 d. Utenoje vykusiose Lietuvos vaikų lengvosios atletikos pirmenybėse mūsų lengvaatlečiai, vadovaujami mokytojo Algirdo Ulinsko, vėl skynė pergales, prizines vietas bei pateko į geriausiųjų dešimtukus.

Kamuoliuko metimo rungtyje jie buvo nepralenkiami: Žygimantas Juška (6 a kl.) iškovojo I vietą, Viktorija Gurajūtė (6 b kl.) – II vietą, Benas Vaišvilas (6 b kl.) – III vietą.

Emilija Zobėlaitė (6 c kl.) 300 m bėgimo rungtyje laimėjo VI vietą, Paulius Mozūraitis (6 a kl.) rutulio stūmimo rungtyje – VII vietą.

Mūsiškiams gerai sekėsi ir kiek anksčiau, gegužės 9 d., Šakių rajono bendrojo ugdymo mokyklų lengvosios atletikos atskirų rungčių varžybose. 400 m bėgimo rungtyje 10 a kl. mokinys Augustas Rūškys laimėjo II vietą, Deividas Urbanavičius (10 b kl.) 100 m bėgimo rungtyje – III vietą, Mindaugas Simokaitis (10 a kl.) šuolio į tolį rungtyje – III vietą.

Estafetėje 4 x 100 m vaikinai laimėjo II vietą, o komandų įskaitoje buvo ketvirti.

Tarp mergaičių geriausiai pasirodė 8 a kl. mokinė Goda Beniušytė: ji 400 m bėgimo rungtyje iškovojo I vietą. Toje pačioje rungtyje Kamilė Mačytė (9 a kl.) užėmė III vietą. Šarūnė Vizgirdaitė (7 d kl.) 100 m bėgimo rungtyje laimėjo II vietą, o Raminta Liubinaitė (8 d kl.) – IV vietą. 1000 m bėgimo rungtyje Brigita Sruoginytė (9 a kl.) laimėjo III vietą.

Merginos nugalėjo estafetėje 4 x 100 m, o komandinėje įskaitoje buvo antros.

Ypač gerai mūsų lengvaatlečiai pasirodė Šakių rajono bendrojo ugdymo mokyklų mokinių kroso estafečių varžybose balandžio 27 d. Net dviejose grupėse – vaikų (2004 m. g. ir jaunesni) ir jaunučių (2002 – 2003 m. g.) jie tapo nugalėtojais, o jaunių grupėje (2000 – 2001 m. g.) iškovojo II vietą.

Paskelbta temoje Naujienos | Komentarai įrašui LENGVAATLEČIŲ SEZONAS SĖKMINGAS yra išjungti

GERA BUVO VISIEMS DRAUGE

„Sudargas, Sudargas! – visus šiuos mokslo metus dalinomės įspūdžiais ir prisiminimais iš praeitos Draugystės stovyklos Sudarge, žiūrinėjome nuotraukas. Su nekantrumu laukėme šio pavasario pabaigos, kada vėl galėsime ten vykti.

Šiemet, gegužės 30 – 31 dienomis, į Sudargą keliavome mes, 8 c klasė, taip pat 5 b ir 6 c klasių mokiniai. Bet mes iš visų mūsiškių labiausiai patyrę! Labai greitai pasistatėme palapines, įsikūrėme, o tada nusprendėme padėti mažiesiems mūsų mokyklos mokiniams, nes jiems pastatyti palapines buvo nemažas iššūkis. Susitikome su senais draugais, dalyvavome sporto rungtyse, proto mūšyje, šokome diskotekoje iki trečios valandos nakties ir po to dar sėdėjome prie laužo.

Gera buvo visiems drauge. Tik liūdna, kad pusė klasės draugų kitus mokslo metus pradės jau būdami gimnazistais. Bet mes susitiksim: jei ne Šakiuose, tai kitą vasarą vėl Sudarge!

8 c klasės informacija

Nuotraukos auklėtojos Dalios Savickienės

Paskelbta temoje Naujienos | Komentarai įrašui GERA BUVO VISIEMS DRAUGE yra išjungti

SĖKMĖ ETNOKULTŪROS PROJEKTE

Balandžio ir gegužės mėnesiai buvo kūrybingi etnokultūros projekto „Mūsų lobynai“ dalyviams.

Balandžio 28 d. Zanavykų muziejuje vyko Suvalkijos regiono varžytuvės „Tarmių lobynai“. Jose dalyvavo gausus būrys etnokultūros būrelio pasakorių iš „Varpo“ mokyklos. 1 – 4 klasių  kategorijoje  pasirodė Austėja Undraitytė (4 b kl.), Dijana Dailydaitė (4 d kl.), Žemyna Vasaitytė (3 a kl.), Beatričė Mažeikaitė (2 c kl.), Vainoras Mažeika (1 a kl), 5 – 6 klasių – Gabija Verpečinskaitė (6 b kl.) ir Liutauras Mureika 5 a kl.).

Visi dalyviai apdovanoti Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centro padėkos raštais.  Savo amžiaus kategorijose I vietą laimėjo Žemyna Vasaitytė ir Liutauras Mureika.

Balandžio 29 dieną Kauno Kolpingo kolegijoje vyko Lietuvos vaikų ir moksleivių – liaudies kūrybos atlikėjų konkurso  „Tramtatulis“ nacionalinis turas. Jame dalyvavo etnokultūros būrelio mokinė Žemyna Vasaitytė.

Gegužės 31 d. Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centre vyko etnokultūrinio projekto „Mūsų lobynai“ respublikinės varžytuvės „Tarmių lobynai“ ir „Atverk tautos lobynų gelmes“. Jau ne vienerius metus organizuojamame renginyje dalyvavo gausus būrys mokinių ir mokytojų iš Aukštaitijos, Žemaitijos, Dzūkijos, Suvalkijos ir Mažosios Lietuvos regionų.

Varžytuvėse „Tarmių lobybai“ 1 – 4 klasių mokinių, gebančių kalbėti tarmiškai, grupėje II vietą laimėjo 3 a klasės mokinė Žemyna Vasaitytė.

5 – 8 klasių grupėje 5 a klasės mokinys Liutauras Mureika taip pat laimėjo II vietą. Mokinius ruošė etnokultūros būrelio vadovė Rima Vasaitienė.

Paskelbta temoje Naujienos | Komentarai įrašui SĖKMĖ ETNOKULTŪROS PROJEKTE yra išjungti