VALKŲ MŪŠIO AIDAI

Gegužės 19 d. 5c klasės mokiniai dalyvavo renginyje ‚,Valkų mūšio aidai‘‘, skirtame Lietuvos šaulių sąjungos 100 – mečio bei Kariuomenės ir visuomenės vienybės dienai paminėti. Pirmiausiai atvykome į Ilguvą prie Šv. Kryžiaus Atradimo bažnyčios. Ten prie Stasio Šilingo kapo vyko Lietuvos šaulių sąjungos 100 – mečio minėjimas. Toliau važiavome į Gerdžiūnus prie paminklo Gerdžiūnų krašto partizanams ir tremtiniams atminti, aplankėme atminimo kryžių partizanui Pranui Runui – Daugirdui atminti Meškeliūnų kaime. Mikniškių kaime pabuvome ant skausmo kalnelio žuvusiems Tauro apygardos partizanams atminti. Atvykę į Jančius pradėjome pėsčiųjų žygį į Valkų kalvas į Valkų mūšio vietą. Ten vyko minėjimas, buvo degamos žvakutės, padedamos gėlės, atliekamos 3 salvės ir kalbama apie patį mūšį bei jo reikšmę mūsų kartai. Toliau žygiavome į Poškynės kaimą. Iš viso įveikėme apie 10 kilometrų. Teko ragauti ir skanios kareiviškos košės, ir žolelių arbatos, šaudyti į taikinį, sodybos kieme galėjome apžiūrėti karinės technikos parodą. Nors namo grįžome nuvargę, tačiau ši diena įsimins ilgai.

mokytoja Rita Čižauskienė

Įrašas paskelbtas temoje Naujienos. Išsisaugokite pastovią nuorodą.