ĮKVĖPTI ATEITIES

Vasario 15 d.

1 pamoka. 8.00 – 8.45 val.

8.00 val. mokyklos tarybos nariai (mokiniai ir mokytojai; T.Kymantienė su 8 a kl. mokiniais) skambina Didžiuoju Varpu.
Atkurtai Lietuvai – 100. Interaktyvūs renginiai klasėse. 5 – 10 kl. mokiniams. Klasių auklėtojos.

2 pamoka. 8.55 – 9.40 val.

 Minėjimas – koncertas „Įkvėpti ateities“. 1 – 4 kl. mokiniams aktų salėje.
Pradinių klasių mokytojos; mokytojos I.Jakienė ir V.Venienė.

5 – 7 a, 7 b kl. mokinių eisena prie senojo Šakių vandentiekio bokšto. Mokytojos J.Kuncaitienės   improvizuota pamoka  apie 1952 metų gimnazistų vienuoliktokų ištikimybę laisvai Lietuvai ir drąsą Vasario 16 – ąją iškelti tautinę Lietuvos vėliavą. Prie bokšto uždegamos žvakutės. Klasių auklėtojos.

7 c kl.  mokiniai dalyvauja užsiėmimuose „Lietuvą savanoriai gynė, gina ir gins“  LK KASP Dariaus ir Girėno apygardos 2 – osios rinktinės Šakių 205 pėstininkų kuopos štabe (Šaulių g. 28). Klasės auklėtoja R.Pranckevičienė.

8 a, b, d, 9 a, 10 a, 10 b kl.  mokinių eisena prie memorialo tremtiniams. Mokytojos R.Mauzienės improvizuota pamoka. Prie memorialo uždegamos žvakutės. Klasių auklėtojos.

8 c kl. mokinių eisena į Šakių kapines. Pilietinė akcija „Uždek žvakutę ant savanorio kapo“ (suranda tarpukario nepriklausomybės kovų savanorio Vinco Gudiškio kapą, uždega žvakutes, su auklėtoja R.Litinskiene pasikalba apie savanorių indėlį į Lietuvos nepriklausomybę).

3 pamoka. 9.55 – 10.45 val.

Minėjimas – koncertas „Įkvėpti ateities“. 5 – 7 kl. mokiniams aktų salėje. Klasių auklėtojos, mokytojos J.Kuncaitienė, I.Jakienė, V.Venienė, V.Meškaitienė.


1 – 4 kl. mokinių kūrybos akcija „Lietuva – mūsų Tėvynė“ (tapyba, karpiniai, lipdyba, spalvinimas, muzikavimas, dainavimas ir kita veikla). Pradinių klasių mokytojos.

8, 10 kl.  mokinių eisena prie senojo Šakių vandentiekio bokšto. Mokytojos D.Bacevičienės improvizuota pamoka  apie 1952 metų gimnazistų vienuoliktokų ištikimybę laisvai Lietuvai ir drąsą Vasario 16 – ąją iškėllti tautinę Lietuvos vėliavą. Prie bokšto uždegamos žvakutės. Klasių auklėtojos.

9 a kl.  mokiniai dalyvauja užsiėmimuose „Lietuvą savanoriai gynė, gina ir gins“ LK KASP Dariaus ir Girėno apygardos 2 – osios rinktinės Šakių 205 pėstininkų kuopos štabe (Šaulių g. 28). Klasės auklėtoja V.Gudzinevičienė.

4 pamoka. 11.00 – 11.45 val.

Minėjimas – koncertas „Įkvėpti ateities“. 8 – 9 kl. mokiniams aktų salėje. Klasių auklėtojos, mokytojos  R.Mauzienė, I.Jakienė, V.Venienė,

 1 – 4 kl. mokinių akcija „Ir šviesa, ir tiesa mūs žingsnius telydi“. Eisena prie V. Kudirkos paminklo. Giedama „Tautiška giesmė, skaitoma poetinė kompozicija, skveras papuošiamas trispalvėmis vėliavėlėmis. Pradinių klasių mokytojos.

5 – 7 b, 7 c kl.  mokinių eisena prie memorialo tremtiniams. Prie memorialo uždegamos žvakutės. Klasių auklėtojos.

7 a kl. mokinių išvyka į Zanavykų muziejų: interaktyvi paroda  „Sūduvos krašto signatarų keliais“. Klasės auklėtoja D.Bacevičienė.

10 a ir 10 b kl.  mokiniai dalyvauja užsiėmimuose „Lietuvą savanoriai gynė, gina ir gins“ KASP Dariaus ir Girėno apygardos 2 – osios rinktinės Šakių 205 pėstininkų kuopos štabe (Šaulių g. 28).  Klasės auklėtojos D.Juknevičienė, L.Smilgiuvienė.

Vasario 16 d.

12 val. 7 – 10 kl. mokiniai, klasių auklėtojos, mokytojai, tėvai dalyvauja iškilmingoje vėliavos pakėlimo ceremonijoje prie Rotušės, žygiuoja prie V.Kudirkos paminklo, senojo Šakių vandentiekio bokšto ir į signataro S. Banaičio tėviškę Vaitiekupiuose.

Įrašas paskelbtas temoje Naujienos. Išsisaugokite pastovią nuorodą.