Dokumentai

 1. Nuotolinio mokinių ugdymo mokyklos patalpose tvarka
 2. Gabių mokinių ugdymo organizavimo tvarkos aprašas
 3. Šakių „Varpo“ mokyklos išorinio vertinimo trumpoji ataskaita
 4. Sprendimas dėl sutikimo reorganizuoti
 5. Slavikų pagrindinės mokyklos reorganizavimo prijungimo būdu prie Šakių ,,Varpo“ mokyklos sąlygų aprašas
 6. Priėmimo į mokyklą tvarkos aprašas
 7. Mokyklos ugdymo planas 2020 – 2021 m.m.
 8. Darbo apmokėjimo sistema 2020 m.
 9. Darbo apmokėjimo sistemos pakeitimai
 10. Darbo tvarkos taisyklės
 11. Darbo tvarkos taisyklių papildymas
 12. Darbo tvarkos taisyklių papildymas
 13. Nuotolinio mokymo tvarka 2020-2021 m.m.
 14. Nuotolinio darbo mokyklos tvarkos aprašas
 15. Mokyklos bendruomenės etikos kodeksas
 16. Strateginis veiklos planas 2019 – 2021 m.
 17. 2020 m. mokyklos veiklos planas
 18. 2021 metų mokyklos veiklos planas
 19. Veiklos tobulinimo planas 2018-2020 m.
 20. Šakių ,,Varpo“ mokyklos 2019 metų veiklos ataskaita
 21. Šakių ,,Varpo“ mokyklos 2020 m. veiklos ataskaita
 22. Direktoriaus 2020 m. veiklos ataskaita
 23. Direktoriaus 2019 m. veiklos ataskaita
 24. Asmens duomenų tvarkymo taisyklės
 25. Turizmo renginių tvarkos aprašas
 26. Kolektyvinė sutartis Nr.2
 27. Mokyklos nuostatai 2020 m.
 28. Smurto, patyčių prevencijos ir intervencijos vykdymo tvarkos aprašas
 29. Moksleivių pasiekimų ir pažangos vertinimo tvarka
 30. Mokinių elgesio taisyklės
 31. Geros mokyklos modelis
 32. Bendruomenės skatinimo tvarka
 33. Mokyklinio autobuso maršrutai
 34. Pranešimas korepetitoriams

Valstybinės kalbos egzaminas:

 1. Valstybinės kalbos mokėjimo ir Lietuvos Respublikos Konstitucijos pagrindų 2021 m. egzaminų tvarkaraštis
 2. Egzaminų organizavimas ir vykdymas